Vận hành, lái xe nâng an toàn là yêu cầu bắt buộc đối với người điều khiển xe nâng, vì chỉ cần sơ suất một chút là rất dễ gây ra tai nạn.

Nhờ có vai trò to lớn trong việc nâng hạ, di chuyển, sắp...